';

Historie


Kněžice jsou poprvé připomínány roku 1454. Obec měla čistě malozemědělský charakter, samí chalupníci, žádný sedlák. Po celou dobu patřila k nejmenším na Vrchlabském panství. Již v 17. století měla sotva 10 usedlostí a nadále se prakticky nerozrůstala. Vedle zemědělství se zde v 18. století podomácku zhotovovala lněná příze. Do poloviny 19. století byly Kněžice samostatnou vsí s vlastním rychtářem, pak byly připojeny k Hořejšímu Vrchlabí. Před první světovou válkou měly Kněžice 95 obyvatel v 15ti domech a školu s 23 žáky. Většinou to byli Němci, Čechů jen 6%. Obec se jmenovala německy Schreibendorf, dle pověsti podle jakéhosi písaře, snad vrchnostenského (německy Schreiber), který měl v obci bydlet v časech , kdy ještě nebyla gramotnost vesnického obyvatelstva samozřejmostí. 

Dnešní dům čp. 5 (ještě v roce 1945 čp. 4)  patřil zemědělci Adalbertu Möhwaldovi a jeho rodině již na počátku století. Dům je ovšem starší, ale hostinec v něm tehdy ještě nebyl. Hostinské služby krátce před válkou poskytoval v čp. 45 Anton Tauchmann. Oblíbený byl i Finkův výletní hostinec v dnešním čp. 24. 

Möhwaldovi byli po válce jako většina Schreibendorfských obyvatel vystěhováni. Dům získala rodina Honců, objekt zabrala či jí byl přidělen. Když staří Honcovi umřeli, nebydlel zde léta nikdo....

Poté chalupu koupili Matuchovi (80. léta..),kteří ji provozovali jako penzion a hospůdku.

V roce 2017 se historie Kněžické chalupy uzavírá rodinou Gerstmanových, která zde uskutečnila svůj sen a vytavěla výletní hospůdku s penzionem.

Gerstmanovi se chystají  budovat i nadále a zlepšovat konfort nabízených služeb pro vás.....