Historie


Kněžice jsou poprvé připomínány roku 1454. Obec měla čistě malozemědělský charakter, samí chalupníci, žádný sedlák, a po celou dobu patřila k nejmenším na Vrchlabském panství. Vedle zemědělství se zde v 18. století podomácku zhotovovala lněná příze. Již v 17. století měla sotva 10 usedlostí a i nadále se prakticky nerozrůstala. Před první světovou válkou měly Kněžice 95 obyvatel v 15 domech a školu s 23 žáky. Většina obyvatel byli Němci, Čechů jen 6%. Obec se jmenovala německy Schreibendorf, dle pověsti podle jakéhosi písaře, snad vrchnostenského (německy Schreiber), který měl v obci bydlet v časech , kdy ještě nebyla gramotnost vesnického obyvatelstva samozřejmost. Do poloviny 19. století byly Kněžice samostatnou vsí s vlastním rychtářem, pak byly připojeni k Hořejšímu Vrchlabí.

Dnešní čp. 5 měl ještě v roce 1945 čp. 4  patřil zemědělci Adalbertu Möhwaldovi, jehož rodině patřil již na počátku století.Dům je ovšem starší. Hostinec v něm však tehdy ještě nebyl. Hostinské služby však krátce před válkou poskytoval v dnešním čp. 45 Anton Tauchmann a zejména oblíbený Finkův výletní hostinec v dnešním čp. 24. Möhwaldovi byli po válce jako většina Schreibendorfských obyvatel vystěhováni.Dále dům vlastnila rodina Honců, která obj ekt zabr ala či jim byl přidělen. Když staří Honcovi umřeli, nebydlel zde léta nikdo....

Poté chalupu koupila rodina Matuchova(80. léta..),která ji provozovala,jako penzion a hospůdku.

V   roce 2017 se historie Kněžické chalupy uzavírá rodinou Gerstmanových,kteří zde uskutečnili svůj sen,a vytavěli výletní hospůdku s penzionem,a chystají se budovat i nadále a zlepšovat konfort nabízených služeb.....